mercoledì, Giugno 19, 2024
San Vito dei Normanni

Il nuovo governo nei versi di Francesco Locorotondo

“Na telenovella

Gira e rigira comu a na tarantella 
si sta manciava la capu Mattarella
ca pi dari nu guvernu allu paisi
sta sutava cchiù t’li setti camìsi,
stu cagnu t’lu provessori Cottarelli
sceva e vineva senza notizi belli
tant’eti ca no si purtava li lligistri
ca no s’era capatu mancu li ministri.
Giginu ca s’era pigghiatu na pulèa
tott’a na vota nci veni la bella idèa
cu nci cancia ministeru a Paulinu
e chiama n’atra vota Matteu Salvini
ca nci risponni nu picca ncazzatu:
“Uè Gigi’ ca cce stamu allu marcatu?
Cce’ nci damu la stessa minestra
ca essi t’la porta e trasi t’la finestra?”
Ma Gigino ca teni la parlantina
nci dici ca questa è na cosa fina
ca ci cu lu Cottarelli si faci notti
Mattarella o voli o noni s’l’ava gnotti!
Matteu e Giginu vannu allu Quirinali
cu sta novità fresca fresca totta sali
e lu Presidenti atru no sta spittava
ca lu Cottarelli subbutu n’lu mannava.
Ieri primu giugnu tomiladiciottu
hannu giuratu li ministri… diciottu
e osci toi ti giugnu tutti alla paràta
pì la festa… t’la Repubblaca sarvàta.”

 
Condividilo sui social